fbpx
Poradniki

Księgowość online – poznaj ranking 7 programów do księgowania!

Księgowość online - poznaj ranking 7 programów do księgowania!

Prowadzenie księgowości jest kluczowe w działaniu firmy. Przejrzystość finansów świadczy o uczciwości biznesu i pozwala uniknąć kłopotów ze skarbówką i ZUS-em. Co najważniejsze, księgowość wcale nie musi być droga. Zatrudnienie księgowego to duży koszt. Korzystanie z usług biura księgowego też do tanich nie należy. Małym firmom lub przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą najbardziej opłaca się samodzielna księgowość. Przedsiębiorca nie musi być dyplomowanym księgowym, czy specjalnie kończyć studiów podyplomowych z zakresu księgowości. Wystarczy, że skorzysta z programów księgowych online i przekona się, że samodzielnie też można z powodzeniem prowadzić księgowość i to bez strachu przed fiskusem.

Zalety prowadzenia samodzielnej księgowości

Przedsiębiorcy obawiają się samodzielnego prowadzenia księgowości. Przepisy są skomplikowane, zawierają mnóstwo wyjątków i są niestabilne. W dobie informatyzacji prowadzenie księgowości nie jest zadaniem jedynie dla specjalistów. Ogromną pomocą są przecież programy do prowadzenia księgowości, które w prosty, wręcz intuicyjny sposób przeprowadzają przedsiębiorcę przez wszystkie procedury księgowe.

Samodzielne prowadzenie księgowości  daje przedsiębiorcy pełną świadomość finansów firmy i stały dostęp do całej dokumentacji. Nie jest takie trudne, za jakie powszechnie uchodzi w opinii społecznej. W przypadku małej firmy daje znaczne oszczędności w comiesięcznych wydatkach i pozwala lepiej zrozumieć, jak działa biznes. Przedsiębiorca, który samodzielnie prowadzi księgowość od razu może podejmować decyzje dotyczące firmy zgodnie ze swoimi finansowymi założeniami.  Wie, jak rozlicza się konkretne transakcje, co zdecydowanie ułatwia zarządzanie firmą. Samodzielna księgowość jest opcją dla małego przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników, nie wystawia zbyt wielu faktur i nie generuje zbyt wysokich kosztów.

Do prowadzenia samodzielnej księgowości nie potrzeba żadnego zezwolenia.  Jeśli przedsiębiorca chce sam prowadzić księgowość, to musi obliczać  zaliczki na podatek i je opłacić. Na szczęście system księgowy sam oblicza te wartości.

Wypowiedzenie umowy z biurem rachunkowym

Jeśli wcześniej księgowość była prowadzona przez biuro rachunkowe, a przedsiębiorca zmienił decyzję na samodzielne  prowadzenie księgowości, to musi wypowiedzieć umowę  z biurem księgowym.  Z biura rachunkowego odebrać oryginały następujących dokumentów: faktury, umowy, rachunki, wyciągi bankowe, potwierdzenia zapłaty należności, wszystkie inne powierzone wnioski, umowy, Księgi podatkowe (np. księga przychodów i rozchodów), rejestry VAT (zakupu i sprzedaży), struktury JPK, ewidencję faktur (sprzedażowych i kosztowych), ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, deklaracje rozliczeniowe ZUS, dokumentacja związana z kadrami i płacami, ewidencje przebiegu pojazdów.  itp.

Od tej pory wszystkie archiwalne i nowo sporządzone dokumenty musisz przechowywać w wybranym miejscu (np. biuro, mieszkanie prywatne itp.). Adres tego miejsca należy zgłosić, aktualizując wpis do CEIDG. Dokumenty te mogą być wymagane w trakcie kontroli podatkowej.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zgłaszają chęć prowadzenia samodzielnej księgowości w CEIDG. Po wypowiedzeniu umowy  z biurem rachunkowym przedsiębiorca  odpowiada za przechowywanie dokumentów.

Księga przychodów i rozchodów

W przypadku samodzielnego prowadzenia księgowości wymagane jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. We wszystkich działaniach może pomóc specjalny program księgowy, który wylicza zaliczkę na podatek dochodowy, a jeśli jesteś płatnikiem VAT, również kwotę podatku VAT do zapłaty.

Księga przychodów i rozchodów jest podstawą prowadzenia księgowości w małej firmie. To ewidencja konkretnych zdarzeń gospodarczych. W KPiR są zapisane nie tylko  przychody uzyskane ze sprzedaży, ale  także inne przychody, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością. KPiR służy też do zapisów zakupu towarów handlowych oraz materiałów wykorzystywanych w działalności. Inaczej mówiąc,  księga przychodów i rozchodów to spis kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem działalności. Co miesiąc przedsiębiorca przygotowuje wydruk zapisów, których dokonuje się w konkretnym miesiącu.

System księgowy sam wygeneruje odpowiednie deklaracje i dokumenty, które trzeba wysłać do urzędu skarbowego czy ZUS.

Grupy podatników mogące skorzystać z księgi przychodów i rozchodów

Nie każdy podatnik ma możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów. Z tej formy prowadzenia księgowości mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy.

Prawo do skorzystania z księgi przychodów i rozchodów mają także spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie,  których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podmioty te są zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg.

Kiedy założyć księgę przychodów i rozchodów?

Przepisy w tym zakresie są bardzo precyzyjne. Kwestia zakładania księgi przychodów i rozchodów została uregulowana w § 9 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Musi zostać założona  na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zapisów należy dokonywać na bieżąco.

Możliwość zwolnienia z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Istnieje możliwość zwolnienia podatnika  z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub z poszczególnych czynności w szczególnych sytuacjach. Jak stanowi § 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR mogą decydować o tym uzasadnione okoliczności związane, np.  ze stanem zdrowia oraz wiekiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz rozmiarem i rodzajem prowadzonej działalności. Aby skorzystać z takiej możliwości, podatnik musi złożyć pisemny wniosek w urzędzie skarbowym (właściwym dla swojego miejsca zamieszkania), co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie to miałoby obowiązywać. Jak widać, nie jest to natychmiastowe zwolnienie w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, choć bez wątpienia jest deską ratunku, kiedy przedsiębiorca wie, że przez dłuższy czas nie będzie mógł prowadzić powyższej  księgi.

W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia KPiR w trakcie roku podatkowego wniosek o możliwość zwolnienia z prowadzenia księgi trzeba złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Program do księgowości online

Program do samodzielnej księgowości to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych usług biura rachunkowego. Wystarczy, wybrać właściwy program do prowadzenia księgowości online i już można być księgowym w swojej firmie. Istnieje wiele programów księgowych, a każdy z nich oferuje nieco inne benefity oraz funkcje. Która księgowość online sprawdzi się najlepiej w przypadku konkretnej firmy, zależy od wielu czynników. Na pewno warto zapoznać się z programami do księgowości internetowej, poznać ich funkcje i mając taką wiedzę podjąć decyzję o zakupie konkretnego programu dla swojej firmy.

Jak wybrać program do księgowości online?

Wybór programu do prowadzenia samodzielnej księgowości określają ścisłe normy prawne, zwarte w  § 28 rozporządzenia w sprawie KpiR. Paragraf dokładnie określa warunki uznania księgi w systemie teleinformatycznym za prawidłową. Elektroniczna księga przychodów i rozchodów musi zawierać szczegółową instrukcję obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi.

Kolejnym prawnym wymogiem wobec programu do prowadzenia samodzielnej księgowości jest możliwość bezzwłocznego wglądu w treść dokonywanych zapisów i wydruku wszelkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie ze wzorem księgi. Wybrany przez przedsiębiorcę program musi umożliwiać przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem. Grono osób korzystających z samodzielnego prowadzenia księgowości za pomocą intuicyjnych programów zwiększa się z każdym rokiem, co świadczy o wygodzie takiego sposobu prowadzenia księgowości.

Jakie są zdaniem specjalistów (doświadczonych księgowych) najlepsze programy do księgowości? Przestawiamy 7 najlepszych, uzyskujących najwyższe miejsca w branżowych rankingach.

Faktura.pl – fakturowanie w 30 sekund

Program Faktura.pl jest stworzony z myślą o wyzwaniach, z którymi przedsiębiorca zmaga się każdego dnia. Moment wystawienia faktury za dobrze wykonaną usługę to jedna z przyjemniejszych chwil w życiu właściciela firmy.

W tym programie można wystawić fakturę w 30 sekund. Dodawanie dokumentów kosztowych, przesyłanie dokumentacji nie zawiera wiele czasu. Ideą programu faktura jest wsparcie przedsiębiorcy w prowadzeniu firmy. Właściciel nawet małej firmy jest często najlepszym sprzedawcą, menedżerem, prawnikiem, dyrektor do spraw wszystkiego.

Dlatego potrzebuje programu księgowego, który wspomoże go w operacjach księgowych i w kontroli finansów. Plusem programu „Faktura.pl” jest funkcja faktoringu i usług windykacyjnych. To bardzo ważne narzędzia w funkcjonowaniu firmy pomaga chronić firmę przed  utratą płynności. Program jest szybki i prosty. Umożliwia cykliczne ustawianie faktur, wysyłane treści e-mailem, natychmiastową płatność faktur oraz generowanie raportów księgowych. Wszystkie dokumenty kosztowe przesyła się jednym kliknięciem.

Program „Faktura.pl” umożliwia weryfikację kontrahentów i tworzy ich bazę. Dzięki omawianemu programowi można stworzyć bazę  produktów, co oznacza, że nie trzeba  na nowo dodawać tych samych produktów przy wystawieniu dokumentu kosztowego.  Wystarczy raz stworzyć bazę produktów, by móc potem automatycznie dodawać produkt  dodawać, jako kolejną pozycję na fakturze bez ponownego wprowadzania nazwy oraz ceny.

Infakt — kompletne usługi księgowości online

Bardzo wysoko oceniany i lubiany przez użytkowników jest program infakt. To kompletne usługi księgowego w jednym programie. Aby rozpocząć prowadzenie księgowości w programie „Infakt”  uzupełnić następujące dane: NIP, REGON. Uwaga, po wpisaniu NIP-u nazwa i adres siedziby uzupełnią się automatycznie dzięki synchronizacji inFaktu z rejestrem GUS.

Przed rozpoczęciem korzystania z programu Infakt należy wypełnić również: dane właściciela – imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy ostatniej deklaracji VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub VAT-7K (rozliczenie kwartalne), sumę wszystkich zaliczek na podatek dochodowy, zapłaconych od początku roku podatkowego do momentu rozpoczęcia księgowania w inFakcie, dane z ostatniej KPiR – jeśli wykonałeś pkt. 3 niniejszego samouczka, to posiadasz wydruki z KpiR, dane do deklaracji VAT i PIT – nazwa urzędu skarbowego, sposób rozliczania PIT (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt), dane dotyczące kwoty wolnej od podatku, okresy rozliczania podatków (podatek dochodowy, VAT), dane do deklaracji ZUS – według nich inFakt m.in. ustala wysokość składek ZUS danego użytkownika.

Po przejściu kreatora można korzystać z  samodzielnego księgowania. Każdą sprzedaż rejestruje się w inFakcie poprzez wystawienie faktury. Na dodawanie kosztów wystarczy przeznaczyć jeden dzień w miesiącu, przed 20-tym każdego miesiąca. Jeżeli każda sprzedaż była rejestrowana w tej aplikacji i były wprowadzane wszystkie faktury kosztowe, to podatek dochodowy i kwota VAT wyliczyły się automatycznie.

Program przeznaczony jest dla freelancerów, samozatrudnionych oraz mikro i małych firm, którzy generują niewielką liczbę dokumentów. Osoby prowadzące niewielką działalność gospodarczą doskonale radzą sobie z samodzielnym prowadzeniem księgowości dzięki programowi inFakt. Na najważniejsze, stałe czynności księgowe wystarczy kilka godzin w miesiącu.

Fakturownia – najprostsze fakturowanie

Slogan „najprostsze fakturowanie” wiele mówi o aplikacji. Program stawia na prostotę obsługi i funkcje dopasowane do potrzeb wszystkich użytkowników. Fakturowania to jeden z najczęściej użytkowanych programów. Pomaga zarządzać finansami firmy. W bazie wiedzy opisana jest każda funkcja programu i zasady jej wykorzystania. W programie zastosowano najwyższej klasy zabezpieczenia używane w bankach i innych instytucjach finansowych.

Prowadzenie samodzielnej księgowości, kiedy przedsiębiorca ma do dyspozycji jeden z omówionych programów przeznaczonych do tego celu, nie zawiera zbyt wiele czasu i nie jest takie trudne, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Samodzielna księgowość jest najbardziej ekonomiczną opcją dla niedużych firm lub osób samozatrudnionych. Daje przedsiębiorcy pełną kontrolę nad finansami firmy i zapewnia spokój w prowadzeniu działalności gospodarczej.  Programy do samodzielnej księgowości są także bazą wiedzy o prowadzeniu firmy.

Faktura XL – program nawet dla średniej firmy

Choć generalnie samodzielne prowadzenie księgowości polecane jest niewielkim firmom, to z programu Fakture XL mogą korzystać także średnie firmy, ponieważ z jednej licencji programu księgowego może korzystać nieograniczona ilość użytkowników.

Program umożliwia wystawianie wielu rodzajów faktur m.in.: faktury VAT, korygujące, proforma, zaliczkowe, końcowe, marża, Mały Podatnik (metoda kasowa), faktury zagraniczne, faktury RR, faktury bez VAT, paragony, rachunki. Z programu można skorzystać do wystawiania  not korygujących, noty księgowych, wezwań do zapłaty, dowodów wpłaty KP i KW oraz ofert i zamówienia. Oprogramowanie automatycznie wykonuje obliczenia, netto, brutto, VAT oraz rabaty i sumy. Dane klientów, dla których wystawiane są faktury, automatycznie  tworzą specjalną bazę. Program generuje przejrzyste raporty księgowe.

Ogromną zaletą programu jest możliwość korzystania z jednego konta przez wielu użytkowników. Możliwość wprowadzania różnych faktur pozwala w pełni kontrolować finanse firmy i zapobiega problemom finansowym.

Ifirma – łatwe prowadzenie księgowości

Wielu przedsiębiorcom samodzielne prowadzenie księgowości wydaje się niemal niewykonalne. Obawiają się ogromnej odpowiedzialności przed urzędem skarb owym i ZUS-em oraz bałaganu w dokumentach.

W programie Ifirma otrzymują dodatkowe wsparcie księgowego i bardzo prosty system do prowadzenia własnej księgowości. Księgowość online Ifrima  gwarantuje wygodną księgowość internetową opartą o prosty system i stałe wsparcie techniczne;  integrację z powszechnie używanymi platformami e-commerce i Allegro, mobilną aplikację do zarządzania księgowością online. To świetne rozwiązanie dla małych firm oraz osób zaangażowanych w sprzedaż internetową. Stawianie pierwszych kroków w księgowości internetowej ułatwia świetnie wykonany przewodnik, z którego przedsiębiorca dowie się wszystkiego o tworzeniu dokumentów i rozliczaniu kontrahentów zagranicznych.

System Ifirma dzięki modułowi „Magazyn”  umożliwia zarządzanie bazą towarów i usług. Można w nim wprowadzić także towary z importu oraz ustalać nowe cenniki. Program obsługuje także wszystkie formalności związane z zatrudnieniem pracownika. Dane pracownika automatycznie zapisują się w systemie.

Moduł „Wydatki” służy do bieżącego zarządzania wydatkami firmy. Wydatki cykliczne warto dodać  do systemu. Zapamiętana w ten sposób lista wydatków będzie się automatycznie rozwijać w polu „Nazwa wydatku”. Dzięki unika się ich każdorazowego wprowadzania, co znacznie ułatwia zarządzanie firmą.

System „Ifirma” generuje wszystkie raporty, deklaracje i zaświadczenia. Jest to bardzo przydatne, funkcjonalne i kompletne narzędzie do samodzielnej księgowości.

Wfirma – siła tradycji i nowoczesności

Wfirma to jeden z najbardziej znanych programów ułatwiających ludziom prowadzenie księgowości. Działa na rynku już 16 lat i cieszy się zaufaniem ogromnej liczby przedsiębiorców. Wfirma  specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw z wielu branż, takich jak IT, e-commerce, transport, reklama, usługi projektowe, produkcja i budownictwo.  Z jej wsparcia skorzystało ponad 400 tys. użytkowników.

Jest to kompletne oprogramowanie do samodzielnego prowadzenia księgowości dla osób samozatrudnionych, małych firm i spółek. Wyliczenia podatków i ZUS-u  są proste i wygodne. Program umożliwia wystawianie faktur w 8 językach, we wszystkich walutach i pod własnym logo. System zawiera wszystkie najważniejsze funkcje: kadry i płace, podatki, środki trwałe, rozliczanie pojazdów. Jest także zintegrowany z bankowością online.

System księgowy zawiera schematy księgowe optymalne do wszystkich rodzajów prowadzonej działalności. Automaty księgowe eliminują możliwość pomyłek kwotowych.

Streamsoft Frimino – mobilne fakturowanie

Streamsoft Frimino -oferuje kompleksowe funkcjonalności przydatne dla każdej firmy, np.: wszystkie rodzaje faktur, autouzupełnianie danych kontrahenta na podstawie NIP, bazę produktów i usług, listę kontrahentów, statusy płatności za faktury, nowoczesne szablony faktur, wybór waluty i języka, w którym ma być wystawiona faktura, załączniki do  faktur. Wszystkie wygenerowane dokumenty można oczywiście wydrukować.

Aplikacja jest dostępna na wszystkie urządzenia mobilne.  Status płatności za faktury jest bardzo cenną informacją i pozwala efektywnie zarządzać płatnościami. Program przelicza waluty po kursie NBP.  Program do faktur pozwala zadbać o najdrobniejsze szczegóły wizerunku firmy. Właściciel może wybrać dowolny szablon wydruku, jego kolorystykę oraz dodać  logo, a także wstawić podpis i pieczątkę.

Program pozwala ustalić zakres uprawnień dla poszczególnych pracowników. Rejestracja zamówień od klientów jest bardzo prosta i szybka. Program przypomina użytkownikowi, że upływa termin płatności należności dla danego kontrahenta, co pozwala zapobiegać zadłużeniom i pozytywnie wpływa na wizerunek firmy. Wypłacalność to przecież podstawa w dobrych relacjach biznesowych i gwarancja uczciwości biznesu.

Księgowość online: Przyszłość finansów dla Twojego biznesu

W dzisiejszych czasach technologia rozwija się w zastraszającym tempie, a przedsiębiorcy muszą być na bieżąco, by móc konkurować na rynku. W takim środowisku księgowość online staje się niezbędnym narzędziem, które może znacznie ułatwić zarządzanie finansami. Wiele firm decyduje się na przeniesienie swoich finansów do chmury, co pozwala im na usprawnienie procesów, oszczędność czasu i zasobów, a także poprawienie wydajności. W dalszej części artykułu omówimy zalety księgowości online i wyjaśnimy, dlaczego warto zainwestować w nowoczesne rozwiązania do zarządzania finansami.

Elastyczność i dostępność

Księgowość online pozwala na dostęp do informacji finansowych w każdym miejscu i o każdej porze. Dzięki temu wystarczy połączenie z internetem i urządzenie takie jak komputer, tablet czy smartfon, by móc monitorować sytuację finansową swojej firmy, przeglądać raporty i wystawiać faktury. To narzędzie umożliwia także łatwe zarządzanie wieloma użytkownikami, co jest szczególnie przydatne w przypadku firm, które zatrudniają zewnętrznych księgowych lub współpracują z innymi przedsiębiorcami.

Automatyzacja różnych procesów, takich jak generowanie faktur, wprowadzanie danych do systemu czy wystawianie raportów, pozwala przedsiębiorcom na skupienie się na innych aspektach prowadzenia biznesu. Systemy księgowe online często oferują także funkcje, które ułatwiają zarządzanie płatnościami, np. przypomnienia o terminach płatności czy automatyczne księgowanie wpłat od klientów.

Integracja z innymi narzędziami biznesowymi

Księgowość online może być łatwo połączona z innymi systemami i aplikacjami używanymi przez firmę. Dzięki temu możliwe jest automatyczne przenoszenie danych między systemami, co usprawnia pracę i eliminuje ryzyko błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych. Przykłady takich integracji to połączenie księgowości online z systemem zarządzania magazynem, CRM czy aplikacjami do zarządzania projektami.

Bezpieczeństwo danych

Choć przenoszenie danych finansowych do chmury może budzić obawy związane z bezpieczeństwem informacji, nowoczesne systemy księgowe online są wyposażone w zaawansowane funkcje zabezpieczające, takie jak szyfrowanie danych, tworzenie kopii zapasowych czy ochrona przed nieautoryzowanym dostępem. Usługodawcy oferują także regularne aktualizacje i monitorowanie systemów, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie. Kluczowe jest jednak także odpowiednie szkolenie pracowników i wdrożenie zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko utraty lub kradzieży danych.

Skalowalność i dostosowanie do potrzeb

Księgowość online jest skalowalna, co oznacza, że można dostosować ją do potrzeb i rozmiaru swojego biznesu. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą korzystać z usług księgowych, które są dopasowane do ich aktualnych potrzeb, a wraz z rozwojem firmy, z łatwością zmieniać zakres usług i funkcji oferowanych przez system księgowy. To elastyczne podejście sprawia, że księgowość online jest atrakcyjna zarówno dla małych, jak i większych przedsiębiorstw.

Podsumowując, księgowość online to narzędzie, które coraz częściej wybierają przedsiębiorcy w Polsce i na świecie. Dzięki dostępności, elastyczności, automatyzacji, integracji z innymi narzędziami biznesowymi, bezpieczeństwu danych oraz skalowalności i dostosowaniu do potrzeb, księgowość online staje się nieodzownym narzędziem do zarządzania finansami dla nowoczesnego biznesu.

Dlaczego powstał ranking księgowości online?

W dobie dynamicznego rozwoju technologii, coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z zalet płynących z korzystania z księgowości online. Wybór odpowiedniego systemu księgowego to jednak nie lada wyzwanie, zwłaszcza że na rynku istnieje wiele różnych rozwiązań, które różnią się funkcjonalnościami, cenami i dostosowaniem do potrzeb klientów. Właśnie z tego powodu powstały rankingi księgowości online – mają one na celu ułatwienie wyboru odpowiedniego systemu, dostarczając przedsiębiorcom niezbędnych informacji na temat dostępnych rozwiązań.

Dlaczego warto korzystać z rankingów księgowości online?

 1. Osłabienie efektu informacyjnego chaosu
  Rankingi księgowości online pozwalają na uporządkowanie istotnych informacji i przedstawienie ich w przystępnej formie, co ułatwia porównanie dostępnych systemów księgowych. Dzięki rankingom można szybko zorientować się, jakie są kluczowe różnice między poszczególnymi usługami, a także jakie są ich mocne i słabe strony.
 2. Oszczędność czasu
  Analiza i porównanie różnych rozwiązań księgowych może zająć dużo czasu, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca nie jest ekspertem w dziedzinie księgowości. Korzystając z rankingów, można znacząco skrócić czas potrzebny na dokonanie wyboru, gdyż w jednym miejscu dostępne są informacje o wielu różnych systemach.
 3. Wiarygodne źródło informacji
  Dobrze przygotowane rankingi księgowości online są tworzone przez ekspertów, którzy oceniają poszczególne systemy księgowe pod kątem m.in. funkcjonalności, łatwości obsługi, bezpieczeństwa danych czy ceny. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą liczyć na rzetelne i obiektywne informacje, które ułatwią im podjęcie odpowiedniej decyzji.
 4. Dostosowanie do potrzeb przedsiębiorcy
  Rankingi księgowości online często uwzględniają różne potrzeby przedsiębiorców, prezentując systemy dedykowane dla firm o różnych profilach działalności czy wielkości. Dzięki temu przedsiębiorca może łatwo odnaleźć rozwiązania najlepiej dopasowane do jego potrzeb.
 5. Rozwiązania sprawdzone przez innych
  Rankingi księgowości online często opierają się na opiniach innych użytkowników, co pozwala na ocenę systemów księgowych z perspektywy osób, które z nich korzystają na co dzień. Taka informacja może być bardzo wartościowa dla przedsiębiorców, którzy szukają sprawdzonych rozwiązań i chcą uniknąć ewentualnych problemów związanych z wyborem nieodpowiedniego systemu księgowego.

Czy rankingi księgowości online są pomocne w podejmowaniu decyzji?

Rankingi księgowości online z pewnością mogą być pomocne w procesie podejmowania decyzji dotyczących wyboru odpowiedniego systemu księgowego. Warto jednak pamiętać, że każda firma ma swoje indywidualne potrzeby i oczekiwania, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje oraz skonsultować się z ekspertami, którzy mogą doradzić najlepsze rozwiązanie dla konkretnej sytuacji.

Podsumowując, rankingi księgowości online to narzędzia, które mają na celu ułatwienie wyboru odpowiedniego systemu księgowego dla przedsiębiorców. Pomagają one w osłabieniu efektu informacyjnego chaosu, oszczędzają czas, dostarczają wiarygodnych informacji, uwzględniają potrzeby przedsiębiorców i prezentują sprawdzone rozwiązania. Warto z nich korzystać, jednak warto również pamiętać, że każda firma jest inna i ostateczna decyzja powinna być podjęta po indywidualnej analizie dostępnych opcji oraz konsultacji z ekspertami.

Warto również zwrócić uwagę na to, że rankingi mogą się różnić w zależności od źródła, z którego pochodzą. Dlatego warto przejrzeć kilka rankingów i zwrócić uwagę na różnice między nimi. Nie zaszkodzi również skorzystać z bezpłatnych wersji próbnych oferowanych przez niektóre systemy księgowe, aby samodzielnie przekonać się, który z nich najlepiej spełni oczekiwania przedsiębiorcy.

Ostatecznie, rankingi księgowości online są przydatnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w nowoczesne rozwiązania do zarządzania finansami swojej firmy. Pomagają one w porównaniu różnych systemów, uwzględniając ich funkcjonalności, łatwość obsługi, bezpieczeństwo danych czy cenę. Warto jednak pamiętać, że rankingi to tylko jeden z elementów, który powinien wpłynąć na ostateczną decyzję dotyczącą wyboru odpowiedniego systemu księgowego.

Ile kosztuje księgowość online?

Koszt księgowości online zależy od wybranego dostawcy i zakresu usług. Ceny zaczynają się od około 50 zł miesięcznie za podstawowe funkcje, a mogą sięgać kilkuset złotych w przypadku bardziej zaawansowanych opcji.

Czy można samemu prowadzić księgowość?

Tak, można samodzielnie prowadzić księgowość, jednak wymaga to odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Warto skorzystać z kursów, szkoleń oraz dostępnych programów do księgowości online.

Jaki program do księgowości online?

Wybór programu zależy od potrzeb firmy. Niektóre popularne opcje to: Infakt,

Ile kosztuje zatrudnienie księgowej w firmie?

Koszt zatrudnienia księgowej na umowę o pracę zależy od jej doświadczenia i umiejętności. Średnia pensja w Polsce wynosi około 3000-5000 zł miesięcznie.

Ile księgowa bierze od faktury?

Księgowa może pobierać opłatę od każdej księgowanej faktury. Opłata ta zwykle wynosi od 5 do 20 zł za fakturę, ale może różnić się w zależności od umowy i rodzaju faktury.
Ile kosztuje księgowa dla jednoosobowej działalności?

Ile kosztuje księgowa dla jednoosobowej działalności?

Dla jednoosobowej działalności koszt księgowej może wynosić od 200 do 1000 zł miesięcznie, w zależności od ilości dokumentów i zakresu usług.

Jaka księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Dla jednoosobowej działalności gospodarczej zwykle wystarcza uproszczona forma księgowości, tzw. księga przychodów i rozchodów (KPiR).

Ile bierze księgowa za rozliczenie PIT?

Cena za rozliczenie PIT przez księgową zwykle wynosi od 50 do 200 zł, w zależności od złożoności rozliczenia.

Czy samodzielna księgowość jest trudna?

Samodzielna księgowość może być trudna dla osób bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Warto skorzystać z dostępnych szkoleń i kursów.

Jak rozliczać firmę samemu?

Aby rozliczyć firmę samodzielnie, należy poznać przepisy podatkowe, prowadzić odpowiednią dokumentację księgową i wykonywać regularne rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS.

Czy prowadzenie pełnej księgowości jest trudne?

Prowadzenie pełnej księgowości jest trudniejsze niż uproszczona forma, gdyż wymaga bardziej szczegółowego prowadzenia dokumentacji oraz znajomości zasad rachunkowości. W przypadku pełnej księgowości zaleca się skorzystanie z usług doświadczonej księgowej lub biura rachunkowego.

Jak działa księgowość online?

Księgowość online polega na korzystaniu z aplikacji lub platform internetowych, które umożliwiają zarządzanie księgowością firmy przez internet. Umożliwia to dostęp do danych księgowych z dowolnego miejsca, automatyzację niektórych procesów oraz łatwiejszą współpracę z księgową.

Ile kosztuje księgowa 2023?

Koszt księgowej w 2023 roku może się różnić w zależności od doświadczenia, umiejętności i zakresu usług. Średnia pensja dla księgowej na etacie w Polsce wynosi około 3000-5000 zł miesięcznie, natomiast usługi księgowe świadczone przez biura rachunkowe lub freelancerów mogą kosztować od 200 zł do kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Jak uzyskać certyfikat księgowego bez egzaminu?

Uzyskanie certyfikatu księgowego bez zdawania egzaminu nie jest możliwe, gdyż certyfikat potwierdza wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości. Aby zdobyć certyfikat, należy ukończyć odpowiednie szkolenie lub kurs, a następnie zdać egzamin.

Ile kosztuje zrobienie bilansu firmy?

Koszt sporządzenia bilansu firmy zależy od wielkości przedsiębiorstwa, złożoności księgowości i stawek księgowej lub biura rachunkowego. Ceny mogą się różnić od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych za wykonanie tego zadania.

Ile kosztuje prowadzenie akt osobowych?

Prowadzenie akt osobowych przez księgową lub biuro rachunkowe jest zazwyczaj wliczone w stałą opłatę miesięczną. W zależności od liczby pracowników i zakresu usług koszt może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie.

5/5 - (12 votes)
Wiadomości związane
Poradniki

Skuteczna reklama sklepu odzieżowego - od czego zacząć?

Czy poza sprzedażą żywności jest inna dziedzina handlu, która dotyczy tak wielu klientów, jak…
Więcej
Poradniki

Jakie są koszty reklamy w Internecie?

Dobry produkt albo wyjątkowa jakość świadczonych usług to początek drogi do sukcesu…
Więcej
Poradniki

Artykuł sponsorowany – definicja, gdzie publikować?

Pozornie nie odbiegają od innych tekstów umieszczanych w prasie lub w sieci. Mają identyczną…
Więcej
Newsletter
Naucz się, jak prowadzić Biznes Przyszłości!

Dołącz do 5 000+ innych osób i pobierz darmowy kurs o tym, jak rozpocząć dochodowy Biznes Przyszłości w 2022 roku. Wpisz swoje imię i adres e-mail poniżej, a otrzymasz natychmiastowy dostęp!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *