fbpx
Poradniki

Artykuł sponsorowany – definicja, gdzie publikować?

Artykuł sponsorowany – czy to się opłaca

Pozornie nie odbiegają od innych tekstów umieszczanych w prasie lub w sieci. Mają identyczną budowę, mniej lub bardziej przejrzystą treść, a od innych artykułów różni je oznakowanie: „Artykuł sponsorowany”. Wielu czytelników pomija takie artykuły jako mniej wartościowe, uznając je za próbę nakłonienia do kupna określonego produktu. Rzeczywiście, tak jest w istocie – artykuły sponsorowane to nic innego jak forma reklamy, ale z tą niższą wartością to nie do końca jest prawda. Media są zaśmiecone niskiej wartości tekstami, za które także zapłacili reklamodawcy, a na tle tego śmietnika artykuły sponsorowane wyróżniają się starannością, poprawnością językową, formą przekazu.

Poniższy artykuł poruszy kilka istotnych kwestii związanych z artykułami sponsorowanymi:

 • Czym są artykuły sponsorowane?
 • Jaka jest budowa artykułu sponsorowanego?
 • Rodzaje artykułów sponsorowanych.
 • Język artykułów sponsorowanych.
 • Artykuł sponsorowany a artykuł natywny.
 • Gdzie można zamówić artykuł sponsorowany?
 • Ile kosztuje publikacja artykułów sponsorowanych?
 • Jakie korzyści daje publikacja artykułów sponsorowanych?
 • Przyszłość artykułów sponsorowanych w świecie reklam.

Artykuł sponsorowany – definicja

Artykuły sponsorowane to profesjonalne artykuły umieszczane w prasie lub Internecie, które są formą reklamy. Gdyby nie umieszczony w treści znak graficzny, nazwa marki lub link odsyłający do strony producenta lub sprzedawcy, to artykuł sponsorowany nie różniłby się niczym od tradycyjnego.

Zadaniem artykułu sponsorowanego jest przyciągnięcie uwagi czytelnika, który jest potencjalnym nabywcą reklamowanego produktu. Artykuł nie może wprost nakłaniać do zakupu. I tak, dla przykładu, zanim czytelnik dowie się, że chcemy mu sprzedać nowy typ odkurzacza, to zapozna się z wynikami najnowszych badań na temat alergii. Podobnie zanim komuś podsuniemy link do strony producenta ortopedycznych wkładek do butów, najpierw zaciekawmy go rzetelną treścią na temat problemów z doborem obuwia dla osób ze stopą cukrzycową lub z haluksami.

Ktoś powie w tym miejscu: „Przecież to szyte grubymi nićmi oszustwo!” Czy ma rację? Oszustwo to może trochę i jest, gdyż zanim czytelnika poinformujemy, o co nam naprawdę chodzi, przez wiele akapitów bombardować go będziemy informacjami na tematy, które są dla niego ważne. Ale jeśli artykuł zachęca do zakupu pełnowartościowego produktu, to żadnego oszustwa tu nie ma. Jednak zgodnie z art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji artykuły, które sprawiają wrażenie neutralnej informacji, a w rzeczywistości namawiają do zakupu, są niedozwolone. Aby zadośćuczynić prawu tego rodzaju treści muszą być oznakowane. W praktyce polega to na umieszczeniu informacji „Artykuł sponsorowany”.

Artykuły sponsorowane w prasie tradycyjnej i w sieci

Postęp technologiczny wyprzedził tworzenie przepisów regulujących kwestię artykułów sponsorowanych w sieci. Przez wiele osób internetowe artykuły nie były (dla sporej liczby wydawców nadal nie są) tożsame z artykułami prasowymi, więc uznawano, że nie podlegają one kontroli na równi z treściami publikowanymi w mediach tradycyjnych.

Ustawa Prawo prasowe z roku 1984 z oczywistych względów nie mogła mówić o portalach internetowych, ale w art. 7 jest zapis, który przy definicji prasy mówi o tym, że są to wszelkie istniejące oraz powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania. Nie ma  wątpliwości, że Internet w tę definicję wpisuje się doskonale, więc skoro artykuły internetowe są prasą, to ich wydawcy zobowiązani są do respektowania przepisów o zakazie nieuczciwej konkurencji. Ale czy rzeczywiście wszystkie artykuły sponsorowane są w necie właściwie oznakowane? I tu pojawia się problem, jak rozróżnić artykuł sponsorowany od tak zwanego artykułu natywnego, który w sposób naturalny opisuje dane zagadnienie prowadząc mniej lub bardziej świadomego czytelnika do koszyka z zakupami.

Budowa artykułu sponsorowanego

Artykuły sponsorowane swoim układem nie różnią się od artykułów redakcyjnych. Najczęściej są one zbudowane z następujących elementów:

1.     Tytuł

Na przeczytaniu tytułu może zakończyć się przygoda czytelnika z artykułem sponsorowanym. Tytuł musi być podany w takiej formie, aby czytelnik być zainteresowany treścią artykułu. Skuteczne okazują się w praktyce następujące formy tytułów:

 • Pytanie – forma pytająca rozbudza ciekawość; nawet, gdy czytelnikowi wydaje się, że zna odpowiedź, to rozpocznie czytanie, aby zweryfikować swoją wiedzę na dany temat;
 • Zdanie rozpoczynające się od liczby, np. 3 niezawodne sposoby na wzbogacenie się albo 5 skutecznych metod pozbycia się teściowej;
 • Zdanie w formie ogłoszenia, zawiadomienia, rekrutacji, np. siłownia osiedlowa funduje darmowe karnety lub przychodnia wykonuje bezpłatne testy alergiczne;
 • Sformułowania wyrwane z kontekstu, niedopowiedzenia na tyle intrygujące, że warto sprawdzić, o czym mowa, np. nie wiedziała, że źródło jej problemów znajduje się pod podłogą w salonie (artykuł reklamujący firmę usuwającą klepkę parkietową kładzioną na smołę).

Wymyślanie tytułów łatwe nie jest, a dodatkowo często zdarza się, że wybrany przez nas tytuł już został wykorzystany. Dla pozycjonowania tekstu w Google ma to znaczenie kardynalne.

2.     Wstęp (lead)

To kilka zdań wprowadzających w temat. Wstęp jest jak przynęta, więc aby czytelnik zechciał przejść dalej, wstęp powinien zaciekawić, postawić kolejne pytania, wprowadzić atmosferę sprzyjającą poszukiwaniu rozwiązania. Jednak trzeba uważać, aby nie przesadzić. Wstęp ma być krótki i konkretny.

Konkretność wstępu przejawia się w odpowiedzi na pytanie: o czym jest ten artykuł, czyli w sposób bardzo syntetyczny podajemy treść publikacji.

Dobry lead jest wyrazisty. Po czym to poznać? Wyrazisty tekst wywołuje emocje, czasem skrajne i nie zawsze miłe. Zapoznając się ze wstępem czytelnik powinien czuć zainteresowanie, niedowierzanie, złość, sprzeciw, kontrowersję, zaskoczenie – każde z tych uczuć jest na tyle mocne, że skłoni do dalszej lektury, a o to nam przecież chodzi.

3.     Treści podzielone na akapity i odpowiednio sformatowane

Tekst musi być sformatowany tak, aby łatwo można było go przeskanować wzrokiem. Obowiązkowy jest więc podział na akapity. Wstawianie nagłówków i śródtytułów, wytłuszczanie ważnych informacji, odpowiednia wielkość i krój czcionki oraz właściwe odległości między wierszami, które nie powodują zmęczenia fizycznego, to podstawa.

Oczywiście warto stosować kolory, ale należy pamiętać, że zbyt duża liczba fragmentów kolorowych i wytłuszczonych męczy wzrok, a przede wszystkim niweczy to, co najważniejsze, czyli podkreślenie treści najbardziej istotnych. Jeśli niemal cały artykuł będzie pogrubiony, to czytelnik nie będzie umiał znaleźć treści naprawdę ważnych, w tym linkowania do produktu.

Atrakcyjność artykułu podnoszą wykresy, rysunki, diagramy, tabele oraz zdjęcia.

Rodzaje artykułów sponsorowanych

Podziału artykułów sponsorskich można dokonać ze względu na formę treści:

Artykuły reklamowe

To prosta forma tekstu, w której autor w sposób bezpośredni promuje markę czy produkt. Umieszczone w treści linki najczęściej w czystej postaci, czyli bez anchorów, prowadzą czytającego na stronę sprzedawcy lub producenta.

Choć artykuł reklamowy ogranicza się do jednej marki, to nie może on być całkowicie wyzuty z obiektywizmu. Zbyt nachalna reklama odstrasza czytelnika, zamiast zainteresować go treścią. Internauta nie widząc żadnej korzyści dla siebie przewija treść, albo co gorsza, zmienia stronę.

Artykuły tematyczne (nawiązujące)

To treści wysokiej jakości, w których reklamowana marka czy produkt jest „odkrywana” poprzez zastosowanie nawiązania do treści opisującej konkretne zagadnienie. Temat artykułu powinien dotyczyć ważnego zagadnienia, a pojawiający się w treści produkt jest podsuwany potencjalnemu nabywcy niejako przy okazji.

Wzmianka o produkcie nie może być nachalną reklamą, ale dzięki właściwemu kontekstowi prowadzi czytelnika do tego, co jest w treści artykułu najważniejsze.

Artykuły eksperckie

Artykuły eksperckie sponsorowane to górna półka treści reklamowych w formie artykułów. Wysokiej jakości zawartość artykułu ma charakter na wskroś profesjonalnego tekstu eksperckiego, a opisywane zagadnienie jest przedstawione w sposób obiektywny i wyczerpujący.

Dobrą praktyką jest odwoływanie się do źródeł, ale nie ma sensu kopiowanie definicji stamtąd zaczerpniętych. Artykuł poprzez zawartą w nim wiedzę musi nieść wartość. Tu nie ma miejsca na ogólniki i lanie wody! Standardem w tego rodzaju artykułach jest także odnoszenie się do badań oraz przytaczanie wypowiedzi ekspertów z danej branży.

Artykuły eksperckie najczęściej są publikowane na blogach oraz portalach branżowych, stąd celują one w określoną grupę odbiorców, która owe strony odwiedza.

Język artykułów sponsorowanych

Rodzaj artykułu oraz jego układ to nie wszystko – nie wolno lekceważyć języka publikacji. Język poprawny pod każdym względem oraz poziomem trudności dostosowany do celowanej grupy odbiorców, to podstawa.

Jeśli tworzymy artykuł ekspercki, to wysoki poziom trudności oraz branżowa nomenklatura są jak najbardziej na miejscu. Jednak w artykułach adresowanych do szerokich rzesz odbiorców nie można przesadzić ani z poziomem trudności, ani z żargonem. Język artykułu powinien być przede wszystkim zrozumiały, a rzeczy oczywiste dla specjalistów z danej dziedziny powinny być wyłożone w sposób zakładający fakt, że być może czytelnik pierwszy raz spotyka się z danym zagadnieniem. Rzecz jasna, trzeba uważać, żeby nie przesadzić z tym rozbijaniem tematu na szczegóły, bo artykuł stanie się po prostu nudny.

Zasadą, której bezwzględnie należy przestrzegać, jest poprawność językowa rozumiana jako poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna. Tekst musi być spójny, dygresje zawsze powinny kończyć się szczęśliwym powrotem do wątku, a tenże wątek powinniśmy zgrabnie zamykać, zanim przejdziemy do kolejnego.

Treść artykułu powinna być kompatybilna z profilem portalu, na którym artykuł zostanie opublikowany. Poziom trudności, czyli rodzaj artykułu, należy dopasować do profilu czytelników odwiedzających stronę. Zanim opublikujemy w wybranym przez siebie miejscu nasz tekst sponsorowany, warto zwrócić się do właściciela portalu o udostępnienie statystyk strony.

Artykuł sponsorowany a artykuł natywny

W rozważaniach nad treściami reklamowymi sponsorowanymi czasem przewija się określenie artykuł natywny. Z zasady uważa się, że artykuły natywne to zupełnie inna forma publikacji, niż artykuły sponsorowane. Jednak porównując treść takich publikacji nie zawsze jesteśmy o tym przekonani.

Ale najpierw wyjaśnienie, czym jest artykuł natywny. Natywny w szerokim rozumieniu to nic innego jak naturalny, wrodzony, właściwy. Jeśli więc uznamy, że artykuł sponsorowany nie jest natywnym, to z góry skazujemy go na sztuczność, nienaturalność. Czy słusznie?

LINKHOUSE

Ponad 60 000 miejsc, gdzie można opublikować artykuł sponsorowany na temat firmy.

Artykuły natywne nie zawierają treści nachalnie reklamujących markę czy produkt, ale przemycają te informacje w sposób bardzo delikatny, subtelny. Prostym testem można sprawdzić, czy tekst ma charakter natywny. Wystarczy zasłonić link czy nazwę produktu i jeśli po przeczytaniu artykuł nadal ma sens, to znaczy, że jest to tekst natywny. A czy tak samo będzie w przypadku tekstu sponsorowanego? Oczywiście, że może tak być, pod warunkiem, że artykuł sponsorowany został napisany w takiej formule. Co to znaczy? Można uznać, że każdy artykuł natywny może wystąpić w roli artykułu sponsorowanego, ale nie każdy artykuł sponsorowany jest tekstem natywnym. Rysowanie grubej kreski oddzielającej oba rodzaje artykułów nie ma więc większego sensu.

Artykuły natywne, czyli teksty nawiązujące do reklamy to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi reklamowych. Według badań przeprowadzonych w roku 2019 przez Native Advertising Institute reklamy w formie naturalnej są skuteczniejsze od banerów reklamowych aż o 53%, a 70% badanych jako źródło wiedzy o produktach wyżej oceniało treści artykułów, niż reklam przekazywanych w formie tradycyjnej.

Gdzie można zamówić artykuł sponsorowany?

Postrzeganie artykułów sponsorowanych jako treści reklamowych to punkt widzenia czytelnika. Dla reklamodawcy najważniejsze są skutki artykułu, a dokładnie przełożenie się jego treści na wzrost sprzedaży. Zanim to jednak nastąpi, artykuł sponsorowany musi zaistnieć w sieci, a dzieje się to za przyczyną powiązanych ze sobą linkowań. Budowanie struktury linków to zadanie dla profesjonalistów od SEO, więc to im warto powierzać zadanie publikowania artykułów.

Whitepress

Innym miejscem, które umożliwi Ci publikacje własnych artykułów sponsorowanych, to platforma Whitepress – firma, która opublikowała już ponad 130 000 artykułów! Sześć tysięcy klientów może korzystać z bazy skupiającej adresy 60 000 portali i blogów.

Każdy, kto chce zamówić reklamę w formie artykułu sponsorowanego, zarówno na Linkhouse, jak i na Whitepress, może liczyć na szereg korzyści:

 • Dobre promowanie artykułów, co przekłada się na wzrost jakości ruchu z odnośników;
 • Poprawę wizerunku firmy;
 • Wzrost świadomości marki i produktu wśród konsumentów;
 • Poprawę pozycjonowania strony w wyszukiwarkach poprzez bezpieczne linkowanie;
 • Wsparcie kampanii z zakresu PR;
 • Dostęp do specjalistycznych portali, który umożliwia promowanie innowacji technologicznych oraz nowatorskich rozwiązań organizacyjnych.

Za każdym razem sam decydujesz o tym, gdzie dany artykuł zostanie opublikowany. Wszystkie strony o zasięgu krajowym lub lokalnym zgromadzone w bazie można sortować pod względem różnych parametrów, które dobiera klient korzystając z wygodnego narzędzia do wyboru miejsca publikacji.

Dzięki integracji Whitepress z SEMSTORM każdy zlecający reklamę klient może sprawdzić aktualną kondycję portalu lub bloga, a dokładnie, jak prezentuje się skala i tendencje widoczności wybranych miejsc w Google. Publikowane artykuły mogą być zamieszczane na stronach głównych, ale także jako wpisy w mediach społecznościowych albo wiadomości z newslettera.

Recenzje na temat Semstorm możesz przeczytaj tutaj.

Wydawcy zgromadzeni w bazie nie są przypadkowi. Zanim Whitepress zdecyduje się na umieszczenie adresu w bazie sprawdza portal pod względem merytorycznym technicznym. Redakcja śledzi także permanentnie losy publikacji. Przez 12 miesięcy artykuł jest obserwowany, a wszelkie zmiany wnoszone przez wydawcę lub błędy linkowania są natychmiast wychwytywane i naprawiane. Standardem jest także sporządzanie statystyk związanych z popularnością artykułu oraz zaangażowaniem wydawcy w działania promocyjne.

Dzięki współpracy z profesjonalnymi copywriterami teksty artykułów sponsorowanych przybierają formę treści najwyższej jakości. Autorami artykułów są doświadczeni copywriterzy lub dziennikarze. Reklamodawca zlecający artykuł ma możliwość wnoszenia uwag kierowanych do autora oraz dokonuje oceny jego pracy.

Linkhouse

Wśród platform umożliwiających publikację artykułu sponsorowanego na temat firmy, wyróżnia się szczególnie Whitepress i Linkhouse. Ta druga działa obecnie w Europie, Azji, obu Amerykach oraz posiada w bazie ponad kilkadziesiąt stron, z czego połowa to serwisy zagraniczne.

Gromadząc portale Linkhouse zauważa znaczenie rynków lokalnych, stąd reklamodawcy za pośrednictwem agencji mają dostęp do liczącej 2000 adresów bazy portali lokalnych.

Rejestrując się na platformie, jako reklamodawca masz możliwość:

 • Publikacji artykułów sponsorowanych na Temat swojej firmy,
 • Umieszczenia tekstowych linków reklamowych,
 • Dodania linków do tekstów już opublikowanych,
 • Planowania i wdrażania kampanii banerowych.
 • Zakupu wizytówek firmy na znanych portalach i w katalogach branżowych.
 • Pozyskania linków z forów i blogów do swojej strony www.

Po publikacji artykułów, masz także możliwość monitorowania aktywności i poprawności linków. W przypadku niepoprawnego działania linku, natychmiast otrzymujesz informację, że link przestał działać. Taką informacje otrzymuje również wydawca – czyli portal, który opublikował Twój artykuł. Zobowiązany jest on wówczas do poprawienia zaistniałego błędu.

Dzięki rozbudowanym narzędziom na bieżąco są weryfikowane i aktualizowane parametry SEO wszystkich portali znajdujących się w bazie Linkhouse. Klienci mogą zamawiać teksty u współpracujących z agencją copywriterów. Ogromny wybór zgromadzonych w banku zdjęć uatrakcyjni każdą stronę, a dostęp do tysięcy fotografii możliwy jest za pośrednictwem największych i najlepszych baz zdjęć.

Gdzie jeszcze można publikować artykuły sponsorowane?

Poniżej kilka opcji, które warto również wziąć pod uwagę 🙂

 1. Blogi branżowe

Jednym z najbardziej efektywnych miejsc do publikowania artykułów sponsorowanych są blogi branżowe. Warto wybrać te, które koncentrują się na tematyce związanej z działalnością Twojej firmy. Dzięki temu zyskasz dostęp do czytelników zainteresowanych Twoją branżą, co zwiększa szanse na dotarcie do potencjalnych klientów.

 1. Serwisy informacyjne

Kolejnym miejscem, w którym warto rozważyć publikację artykułów sponsorowanych, są serwisy informacyjne. Wiele z nich posiada specjalne sekcje dedykowane treściom sponsorowanym. Często są to strony o ogromnej liczbie czytelników, co zwiększa zasięg Twojej publikacji.

 1. Portale społecznościowe

Publikowanie artykułów sponsorowanych na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy LinkedIn, to świetny sposób na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. Możesz wykorzystać funkcje promowania postów, aby jeszcze bardziej zwiększyć zasięg swoich treści.

 1. Strony z agregatami treści

Strony, które agregują treści z różnych źródeł, takie jak Reddit czy Wykop, również mogą być dobrym miejscem na publikację artykułów sponsorowanych. Warto jednak pamiętać, że użytkownicy takich serwisów często są bardziej krytyczni wobec treści, dlatego ważne jest, aby przedstawić wartościowy artykuł, który nie będzie odbierany jako nachalna reklama.

 1. Fora internetowe

Fora dyskusyjne mogą być doskonałym miejscem do publikowania artykułów sponsorowanych. Warto jednak upewnić się, że wybrane forum jest odpowiednie dla Twojej branży i tematyki. Należy też pamiętać, żeby nie naruszać zasad danego forum, gdyż może to skutkować usunięciem posta lub nawet zablokowaniem konta.

 1. Kanały tematyczne na YouTube

Jeśli Twoja firma działa w branży związanej z wideo, warto rozważyć współpracę z twórcami kanałów tematycznych na YouTube. Współpraca może polegać na przygotowaniu wspólnego filmu lub umieszczeniu artykułu sponsorowanego w opisie filmu. W ten sposób zyskasz dostęp do szerokiej grupy odbiorców zainteresowanych tematyką Twojego biznesu.

 1. Podcasty

Podcasty to kolejne medium, które zyskuje na popularności w ostatnich latach. Współpraca z popularnymi podcastami związanych z Twoją branżą może zaowocować nie tylko umieszczeniem artykułu sponsorowanego na stronie z odcinkami, ale również wspomnieniem Twojej marki podczas nagrania.

 1. Platformy do publikacji treści

Istnieją również specjalne platformy pośredniczące w publikacji treści, takie jak Linkhouse, Whitepress .

 1. Własna strona internetowa

Nie zapominaj również o własnej stronie internetowej jako miejscu publikacji artykułów sponsorowanych. Przygotowane treści warto umieścić na blogu firmowym lub w specjalnej sekcji dedykowanej treściom sponsorowanym. Dzięki temu zyskasz dodatkowy sposób na przyciągnięcie czytelników i klientów.

 1. Współpraca z influencerami

Współpraca z influencerami to jeszcze jeden sposób na publikację artykułów sponsorowanych. Znani i lubiani twórcy treści mogą rekomendować Twoje produkty czy usługi swoim fanom, co zwiększy zainteresowanie Twoją marką.

Podsumowując, istnieje wiele miejsc, w których można publikować artykuły sponsorowane. Kluczem do sukcesu jest jednak przede wszystkim odpowiedni dobór kanału komunikacji, który pozwoli dotrzeć do grupy docelowej oraz zapewnić wartościową treść dla czytelników. Pamiętaj również, że różne miejsca publikacji mogą generować różne rezultaty, dlatego warto eksperymentować i monitorować efekty swoich działań, aby optymalizować strategię marketingową.

Ile kosztuje publikacja artykułów sponsorowanych?

Ceny artykułów sponsorowanych nie są regulowane odgórnie. Na ich kształt ma wpływ wiele czynników, wśród których najważniejsze to:

 • Rodzaj tekstu, a dokładnie jakość; tekst reklamowy wprost odsyłający do reklamy to najtańsza forma; najwyżej wyceniane są teksty eksperckie tworzone przez dziennikarzy oraz przedstawicieli określonej branży;
 • Długość tekstu – w cennikach agencji podany jest koszt napisania tekstu o długości 1000 znaków ze spacjami;
 • Termin realizacji – za ekspres ustala się stawkę wyższą o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent niż podstawowa;
 • Miejsce publikacji – za publikację artykułu wydawca pobiera wynagrodzenie, więc im bardziej popularna strona, tym koszt publikacji większy; liczy się zarówno ruch w serwisie, jak i jego renoma;
 • Dostarczenie materiałów źródłowych i wytycznych oraz ich jakość – przy tekstach sponsorowanych wysokiej jakości przekazanie pakietu takich informacji przez reklamodawcę ma wpływ na obniżenie stawki końcowej; jeśli agencja nie otrzyma szczegółowych wytycznych i dobrych, zweryfikowanych źródeł, to copywriter będzie musiał poświecić dużo czasu na research, a wiadomo – czas, to pieniądz;
 • Korekta, poprawki;
 • Czas publikacji – liczba miesięcy, przez które artykuł dostępny będzie w serwisie;
 • Linkowanie – znaczenie ma liczba linków umieszczonych w tekście oraz sposób linkowania (linkowanie wprost lub z anchorem);
 • Opcje dodatkowe oferowane przez wydawcę.

Do ostatecznej ceny artykułu należy także doliczyć ukryte koszty dodatkowe, które mogą generować  prace związane z przygotowaniem artykułu (znalezienie copywritera – eksperta) oraz publikaca (szukanie wydawcy, podróże spotkania negocjacyjne z wydawcą itp.).

Jakie korzyści daje publikacja artykułów sponsorowanych?

Artykuły sponsorowane należy postrzegać jako formę reklamy, więc ich skuteczność mierzona powinna być tak, jak mierzy się skuteczność reklam tradycyjnych.

Zakładając, że tekst napisany został poprawnie i opublikowano go na wartościowym portalu, reklamodawca może oczekiwać:

 • Przyrostu świadomości marki, produktu;
 • Zwiększenia sprzedaży;
 • Poprawy widoczności strony w wyszukiwarce (pozycjonowanie) strony producenta lub sprzedawcy poprzez wartościowe linkowanie w artykule sponsorowanym;

Nie każdy odbiorca artykułu sponsorowanego automatycznie odwiedza sklep i dokonuje zakupu. Pozytywne skutki tekstów reklamowych w formie artykułów sponsorowanych odłożone są w czasie. Podczas czytania dobrej jakości interesującego tekstu w świadomości klienta zakotwicza się nazwa marki oraz produktu i jest to na tyle skuteczne, że po jakimś czasie dokonując zakupów wybierze on właśnie naszą markę.

Whitepress

Ponad 60 000 miejsc, gdzie można opublikować artykuł sponsorowany na temat firmy.

Przyszłość artykułów sponsorowanych w świecie reklam

Czy w świecie ciągłego braku czasu jest miejsce na dłuższe publikacje? Nawet jeśli tego czasu będzie coraz mniej, to artykuły sponsorowane będą przeważać nad migającymi bannerami, które większość z nas i tak w swoich komputerach blokuje skutecznymi narzędziami do blokowania reklam.

Wszędzie jesteśmy bombardowani kolorami, często zupełnie odrealnionymi oraz dźwiękami o różnym natężeniu. Zdemoralizowani wizualnie i zmęczeni audialnie sięgamy po propozycje, które są całkowicie odmienne od tych krzyczących rozświetlonych reklam. Artykuł sponsorowany w formie poradnika, opisu zjawiska, relacji z testu nowego sprzętu, to dla wielu z nas dawka solidnej wiedzy, a że przy okazji ktoś nas zachęca do kupienia swojego produktu, to kwestia drugorzędna – opcja z której możemy, ale nie musimy skorzystać. A wartościowa wiedza pozostanie na zawsze.

Ile kosztuje artykuł sponsorowany?

Koszt artykułu sponsorowanego może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak renoma strony internetowej, zasięg czy tematyka. Średni koszt publikacji artykułu sponsorowanego oscyluje w granicach od 100 do 5000 tysięcy zł, jednak w przypadku większych portali lub bardzo specjalistycznych witryn, cena może być znacznie wyższa. Aby poznać cenę publikacji w serwisie, możesz skontaktować się bezpośrednio z nami. Postaramy się wynegocjować dla Ciebie najlepsze ceny!

Co to jest artykuł sponsorowany?

Artykuł sponsorowany to rodzaj płatnego contentu, który jest publikowany na stronach internetowych, portalach czy blogach, zwykle z zamiarem promowania marki, produktu lub usługi. Są to teksty napisane w sposób bardziej subtelny niż klasyczna reklama, jednak mają na celu zainteresowanie czytelnika ofertą reklamodawcy. W tym artykule dowiesz się, jakie są różnice między artykułami sponsorowanymi a reklamą, jak tworzyć skuteczne artykuły sponsorowane oraz jakie są ich wady i zalety.

5/5 - (26 votes)
Wiadomości związane
Poradniki

Księgowość online - poznaj ranking 7 programów do księgowania!

Prowadzenie księgowości jest kluczowe w działaniu firmy. Przejrzystość finansów świadczy o…
Więcej
Poradniki

Skuteczna reklama sklepu odzieżowego - od czego zacząć?

Czy poza sprzedażą żywności jest inna dziedzina handlu, która dotyczy tak wielu klientów, jak…
Więcej
Poradniki

Jakie są koszty reklamy w Internecie?

Dobry produkt albo wyjątkowa jakość świadczonych usług to początek drogi do sukcesu…
Więcej
Newsletter
Naucz się, jak prowadzić Biznes Przyszłości!

Dołącz do 5 000+ innych osób i pobierz darmowy kurs o tym, jak rozpocząć dochodowy Biznes Przyszłości w 2022 roku. Wpisz swoje imię i adres e-mail poniżej, a otrzymasz natychmiastowy dostęp!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *